Varovanje zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov

1. UVODOMA O ZBIRANJU VAROVANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Cenimo vašo zasebnost in vaše osebne podatke, zato varovanju le teh v Zavodu za raziskovanje in sistematiziranje energijskega dela, s skrajšano firmo Zavod za energije (ZZE), posvečamo posebno pozornost.

Kot uporabnike te spletne strani vas obveščamo, da zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili: (i) ob registraciji za spletno nakupovanje (pri čimer zbiramo: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov); (ii) ob spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov); (iii) ob pritožbah, reklamacijah in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, časovni in vsebinski podatki o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa); (iv) ob naročilu na e-novice (elektronski naslov) in na podlagi morebitne vaše izrecne privolitve in samo za namene za katere ste podali privolitev; (v) pri poslanem povpraševanju; (vi) pri prijavi na delavnice, izobraževanja ali tečaje; (vii) na podlagi druge izrecne privolitve izključno za namene in glede osebnih podatkov za katere se podali vašo privolitev.

Obvezujemo se, da bodo od vas prejeti osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani spodaj navedenega upravljalca in morebitnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z najvišjimi standardi varnosti in diskretnosti ter vedno v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vaši osebni podatki bodo v okviru našega zavoda ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem ali neavtoriziranim dostopom s strani tretjih oseb.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev zavoda in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s posamezno stranko.

2. UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Zavod za raziskovanje in sistematiziranje energijskega dela, Žalec s skrajšano firmo: Zavod za energije (ZZE), Šlandrov trg 21, 3313 Žalec, Matična številka: 8135045000, Davčna številka: 45742090 je lastnik in upravljalec spletne strani in spletne strani www.andrejanovak.si. Vsebina spletne strani je last ZZE.

Elektronski naslov za komunikacijo z ZZE: andreja@angel.si

Telefonska številka: 051-326-226 (uporabniki naj pošljejo sporočilo ali pokličejo za kakršnekoli vprašanja, pripombe, ugovore).

ZZE vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve vašega naročila oziroma povpraševanja in opravili, ki so povezani z vašim naročilom ter potrebno komunikacijo. Vse navedeno izvajamo skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje.

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani ZZE zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

3. NAMEN ZBIRANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

ZZE osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodbenih razmerij. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo za namen sklenitve pogodb, ali po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika, v fazi raznih zahtevkov strank (npr. pritožbe, ugovori, reklamacije, jamčevalni zahtevki).

ZZE svoje stranke, uporabnike oziroma druge posameznike obvešča, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani prek avtomatiziranega sprejemanja odločitev, pri čemer ste o takem načinu zbiranja osebnih podatkov v vsakem primeru vnaprej obveščeni, če bi se zavod poslužilo takšnega načina zbiranja.

Vaše osebne podatke pridobivamo večinoma neposredno od vas preko naših spletnih strani, vključno s pregledovanjem spletne strani (t.i. piškotki), z oddajo naročila, z registracijo, s prijavo na e-novice, z nagradnimi igrami ali v neposredni komunikaciji z vami.

Vaše osebne podatke zbiramo v najmanjšem možnem obsegu skladno z načelom najmanjšega obsega zbranih osebnih podatkov. Omogočamo vam prijavo na e-novice brez registracije. Ob obisku spletne strani vam prepuščamo odločitev o tem, katerim opcijskim piškotkom dovoljujete njihovo uporabo.

Spoštujemo vašo zasebnost. Naše e-novice so zgolj občasne narave in brezplačne. V primeru, da od vas potrebujemo vašo telefonsko številko, je to nujno potrebno le zaradi lažje dostave in za morebitno nujno komunikacijo v zvezi z vašim naročilom.

S prijavo na e-novice ZZE, dajete privolitev za prejemanje splošnih in prilagojenih e-novic. To vključuje novosti, ugodnosti, ponudbe, akcije, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah, anketah, krajše članke. Izrecno potrjujete, da ste seznanjeni, da so vsebine brezplačne in se lahko od njih kadarkoli odjavite.

4. ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV TUDI PREKO PIŠKOTKOV

ZZE zbira osebne podatke tudi ob obisku spletnih strani, ki so v njeni lasti, in sicer prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

5. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

ZZE lahko v nekaterih primerih osebne podatke v imenu zavoda in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov. Mednje spadajo predvsem: izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, obdelovalci, ki so zadolženi za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot dostavne službe in upravljalci plačilnih sistemov.

Nekatere organizacije ali podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo lahko sedež (matične družbe tega podjetja) zunaj Evropske unije (EU), torej v državah, kjer varovanje osebnih podatkov ni urejeno s takim varstvom kot pri nas. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov skladno z veljavno zakonodajo na tem področju.

6. PRAVICE POSAMEZNIKOV GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Zaradi preglednosti vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vam pravice, ki so natančneje opisane v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), v nadaljevanju samo kratko naštejemo. Med vaše pravice spadajo: pravica do seznanitve, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave podatkov, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora proti obdelavi podatkov, pravica do pritožbe.

Z uporabo spletne strani ali opravljanjem nakupov, vas obveščamo, da: (i) bodo vaši osebni podatki obdelovani skladno z vsemi veljavnimi zakonskimi predpisi in za namen, za katerega so bili zbrani; (ii) se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (torej – vašega soglasja) in za namen iz privolitve, obdelovali dokler vaše privolitve ne boste preklicali (torej – umaknili). Ostale pridobljene osebne podatke bomo hranili izključno do poteka zakonskega roka hrambe; (iii) imate po zakonu pravico od ZZE zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov.

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na naslov Zavod za energije, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec ali na elektronski naslov andreja@angel.si. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na prej omenjen fizični naslov (preko pošte) ali na elektronski naslov ZZE. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

O odločitvi zavoda na ugovor posameznika mora zavod posameznika seznaniti z odločitvijo, ki mora vsebovati razloge in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo;

Poleg tega lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložite pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi.

Obveščamo vas tudi, da lahko osebne podatke obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov, če takšni pogodbeni partnerji obstajajo.

Obveščamo vas tudi, da vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo ustrezno pravno podlago.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi izrecnih privolitev lahko izvajamo tudi avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in sicer zaradi analize preferenc posameznikov in prilagajanja ponudbe družbe tem preferencam ter za njegovim preferencam prilagojeno informiranje o produktih, storitvah, novostih in drugih uporabniških izkušnjah.

NOVO!

Ne spreglejte delavnice "Harmonizacija odnosa z mamo in obiljem", 08.03.2024

This will close in 0 seconds

Show Buttons
Hide Buttons