Pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.andrejanovak.si

1. UVODOMA

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja je urediti in definirati pravice in obveznosti ponudnika in uporabnikov, pri uporabi spletne strani in prijavi ter postopku plačila (nakupa) delavnic tečajev ali drugih oblik izobraževanj, ki jih ponuja spletna stran www.andrejanovak.si. Ti splošni pogoji urejajo tudi naročanje blaga ali storitev, ki so na voljo uporabnikom na tej spletni strani ter odnos med uporabnikom in ponudnikom spletne strani. Pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe. Uporabnika oz. kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila.

Kot kupec oziroma uporabnik (v nadaljnjem besedilu tudi: kupec, uporabnik, potrošnik ali stranka) se po teh pogojih poslovanja razume vsaka fizična oseba, ki predstavlja potrošnika ter vsaka fizična ali pravna oseba, ki ni potrošnik, ampak je opravila nakup preko spletne strani www.andrejanovak.si, pri čemer določene pravice v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikom pripadajo zgolj slednjim, kar je izpostavljeno oziroma opredeljeno tudi v nadaljevanju.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, kar vključuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) ter drugo splošno veljavno zakonodajo na tem področju.

ZZE si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev na spletnih strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila oziroma prijave potrdi, da se je z njimi v celoti seznanil. Z oddajo naročila je vedno povezana tudi obveznost plačila ZZE.

Z uporabo spletne strani oziroma morebitnim naročilom (nakupom) uporabnik oz. kupec sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti, ki je dostopna na tej povezavi: https://www.andrejanovak.si/varovanje-zasebnosti/

Bistvene lastnosti storitev, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila in dobave so razvidne iz ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanje pošlje ponudnik kupcu na posredovani elektronski naslov.

Naročilo oziroma nakup blaga ali storitve opravljen preko prek spletne strani www.andrejanovak.si, se šteje za nakup, ki je opravljen skladno z zakonskimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

2. INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KOMUNIKACIJA Z NJIM

Zavod za raziskovanje in sistematiziranje energijskega dela, Žalec, s skrajšano firmo: Zavod za energije (ZZE), Šlandrov trg 21, 3313 Žalec, Matična številka: 8135045000, Davčna številka: 45742090 je lastnik in upravljalec spletne strani www.andrejanovak.si. Vsebina spletne strani je last ZZE. Ustanoviteljica ZZE je Andreja Novak.

Elektronski naslov za komunikacijo z ZZE: andreja@angel.si

Telefonska številka: 051-326-226 (uporabniki naj pošljejo sporočilo ali pokličejo za kakršnekoli vprašanja, pripombe, ugovore).

3. OMEJENA PRAVICA UPORABE SPLETNE STRANI IN VSEBINA

Obiskovalci lahko vsebine spletnih strani ZZE uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsebine so avtorsko zaščitene.

Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja ZZE prepovedana.

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve v skladu s Pogoji poslovanja in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim andrejanovak.si zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve, je uporabnik – kršitelj andrejanovak.si-u in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, andrejanovak.si pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve izključno v nekomercialne namene. Uporaba spletne strani in storitev za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletne strani in storitev je prepovedana.

Uporabnik andrejanovak.si-u odgovarja za vso škodo, ki nastane, če uporabnik spletno stran in/ali storitve uporablja v komercialne namene ali, če spletno stran in/ali storitve uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če spletno stran in/ali storitve zlorabi na kakršenkoli drug način.

Vsebin, ki so last andrejanovak.si oz. je andrejanovak.si imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja andrejanovak.si.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletni strani, so last andrejanovak.si.

4. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebine tečajev in vsebina spletne strani npr., a ne izključno vsa besedila, slike, grafike, video posnetki, postavitve, procesi, metode, produkti..(v nadaljevanju »Vsebine«) so pravice intelektualne lastnine ponudnika in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ali kakorkoli drugače uporabljati, ne glede na medij in teritorij, brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika.

Vsebine ter vse informacije na spletni strani so izključno za osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik in kupec lahko natisneta ali objavita vsebino na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo, za vse ostale namene je potrebno predhodno pisno privoljenje ponudnika.

Vse pravice, ki izhajajo iz Vsebine in na katerih ima ponudnik pravice intelektualne lastnine (avtorske pravice, znamke, poslovne skrivnosti) na vseh produktih in storitvah, ostanejo v lasti ponudnika in sodelujoči se zaveže, da vsebine ne bo kopiral, distribuiral, reproduciral, predeloval ali kakorkoli drugače uporabljal za svoje neposredne ali posredne komercialne namene.

Uporabnik in kupec se zavezujeta tudi preprečiti kopiranje, distribuiranje, objavljanje, reproduciranje, predelavo, spremembo in kakršnokoli drugačno komercialno uporabo pravic intelektualne lastnine ponudnika na Vsebini.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletni strani, so last ZZE. Uporabnik ponudniku odgovarja za vso škodo, ki nastane, če uporabnik spletno stran in/ali storitve uporablja v komercialne namene ali, če spletno stran in/ali storitve uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če spletno stran in/ali storitve zlorabi na kakršenkoli drug način.

5. POSTOPEK NAROČILA OZIROMA NAKUPA

Preko spletne strani www.andrejanovak.si je možno naročilo oziroma prijava na različne tečaje in delavnice, ki lahko predstavljajo izobraževalne storitve in so predstavljene na spletni strani.

Naročilo na spletni strani ZZE je oddano, ko uporabnik izpolni spletni obrazec za prijavo. Pred samo prijavo, lahko uporabnik pošlje povpraševanje, ki še ne predstavlja naročila za nakup.

ZZE lahko naročilo zavrne, če sumi, da je prišlo do zlorabe spletne strani s strani uporabnika, kot je to natančneje opredeljeno tudi v nadaljevanju. Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

V primeru dolgoročnejšega sodelovanja, se med ponudnikom in kupcem sklene pogodba v slovenskem jeziku oziroma v angleškem, v kolikor je kupec iz tujine. Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Ponudnik bo skladno z interno politiko podjetja shranil kopijo računov ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter kupcu posledično ni na voljo. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo kupec pridobi ob naročilu storitve je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.

6. CENE

Vse cene so v evrih (EUR).

Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo do trenutka njihove spremembe in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Ti so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila. Cene se ne prilagajajo na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev ampak so za vse potrošnike iste.

7. DOBAVNI ROK

Storitve so dobavljene preko delavnic oziroma izobraževanj, ki potekajo v živo ali prek spleta, po predhodnem obvestilu o lokaciji izvedbe delavnic, s katero je uporabnik seznanjam pred naročilom. Prav tako je predhodno jasno naveden časovni razpored delavnic, zato lahko uporabnik sam izbere, katere delavnice se bo udeležil glede na želen oziroma planiran datum. Naknadna menjava datumov izbranega izobraževanja s strani uporabnika ni mogoča brez njegove predhodne prošnje in soglasja ZZE. ZZE si zaradi različnih okoliščin, ki bi onemogočale izvedbo delavnic oziroma izobraževanj, pridržuje pravico do spremembe izvedbe storitve (tako v časovnem smislu, kot tudi z menjavo izvajalca). Vsekakor ZZE zagotavlja, da vse storitve izvajajo izobražene in osebnostno primerne osebe.

8. NAČINI PLAČILA ZZE

V primeri naročila storitev se plačilo izvede po pogojih, opisanih v ponudbi o sodelovanju oz. v pogodbi.

 • Plačilo preko UPN obrazca (bančno nakazilo) na poslovni račun ZZE, ki je naveden na spletni strani.
 • V nekaterih primerih tudi z uporabo spletne platforme »Paypal«, če je takšna možnost omogočena.

Ob udeležbi tečaja ali delavnice se lahko plačilo izvede tudi:

 • preko nakazila UPN na TRR (Zavod za energije) in/ali
 • z gotovino na sami lokaciji tečaja ali delavnice.
 • Za tečaje in delavnice, ki so plačane preko gotovine se na samem kraju plačila izda račun v tiskani obliki. Sicer ponudnik lahko izda račun tudi na trajnem mediju.

9. POGODBA

Pogodba, sklenjena na daljavo, se sklene med ZZE in uporabnikom na daljavo (preko spleta, ki za namen sklenitve pogodbe vse do trenutka njene sklenitve uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo kot je internet in elektronska pošta.

Podjetje in uporabnik / potrošnik / kupec medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo urejata s temi pogoji poslovanja, ki predstavljajo sestavni del pogodbe, sklenjene na daljavo.

Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo seznaniti z vsebino teh pogojev ter izrecno potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev, kar vključuje tudi obveznost plačila. Z izražanjem strinjanja nasprotna stranka (kupec / potrošnik / uporabnik) brezpogojno sprejema te pogoje poslovanja.

Naročilo o nakupu blaga in storitev je sklenjeno, ko uporabnik na elektronsko pošto prejme potrdilo o naročilu, če ni opredeljeno drugače. Uporabnik si lahko te pogoje prenese na svojo elektronsko napravo z uporabo interneta, prav tako pa bodo pogoji poslovanja posredovani kupcu najkasneje ob nakupu blaga na njegov elektronski naslov.

V primeru dolgoročnejšega sodelovanja, se med ponudnikom in kupcem sklene pogodba v slovenskem jeziku oziroma v angleškem, v kolikor je kupec iz tujine. Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Ponudnik bo skladno z interno politiko podjetja shranil kopijo računov ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter kupcu posledično ni na voljo. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo kupec pridobi ob naročilu storitve je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.

10. POGODBA O DOBAVI DIGITALNE VSEBINE ALI DIGITALNE STORITVE

Nekatere storitve ZZE se lahko smatrajo za pogodbo o dobavi digitalne storitve ali digitalne vsebine, sploh, če potekajo preko spleta. V skladu z ZVPot-1 se obveznosti, ki jih ima po tem zakonu podjetje, nanašajo tudi na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve. V tem kontekstu se ZZE v teh pogojih poslovanja smatra za podjetje, zato je izraz podjetje za namen teh pogojev poslovanja zamenljiv z izrazom zavod oziroma ZZE.

Pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve pomeni, da bo podjetje potrošniku dobavilo digitalno vsebino ali digitalno storitev, potrošnik pa se zaveže, da bo podjetju plačal kupnino. Pri tem se uporabljajo določbe ZVPot-1.

Digitalna vsebina je definirana kot podatki, ki nastanejo in so dobavljeni v digitalni obliki, digitalna storitev pa kot storitev, ki potrošniku omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki ali dostop do njih, ali storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov v digitalni obliki ali katero koli drugo obliko interakcije s temi podatki, ki jih naložijo ali ustvarijo potrošnik ali drugi uporabniki te storitve.

Za pogodbo v tem smislu se šteje tudi pogodba, s katero se potrošnik zaveže, da bo podjetju posredoval osebne podatke, razen če podjetje osebne podatke, ki jih je posredoval potrošnik, obdeluje izključno za namen dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve v skladu z ZVPot-1 ali za to, da lahko podjetje izpolni pravne zahteve, ki veljajo zanj, in podjetje teh podatkov ne obdeluje za noben drug namen.

Za pogodbo v tem smislu gre tudi pri pogodbi, s katero je digitalna vsebina ali digitalna storitev razvita v skladu z navodili potrošnika ter za vse materialne nosilce podatkov, ki služijo izključno kot nosilci digitalne vsebine. V primeru digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki je vključena v blago z digitalnimi elementi ali je z njim medsebojno povezana, se zagotavlja z blagom v skladu s prodajno pogodbo za to blago, ne glede na to, ali tako digitalno vsebino ali digitalno storitev dobavlja prodajalec ali tretja oseba.

Podjetje potrošniku dobavi digitalno vsebino ali digitalno storitev po sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve brez nepotrebnega odlašanja, razen če sta se stranki dogovorili drugače.

Šteje se, da je podjetje izpolnilo obveznost glede dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve: (i) kadar je digitalna vsebina ali primerna sredstva za dostop do digitalne vsebine ali je prenašanje digitalne vsebine na voljo ali dostopno potrošniku oziroma fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik; ali (ii) kadar je digitalna storitev dostopna potrošniku oziroma je dostopna fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik.

11. ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJE

Potrošnik ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) pravico, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema blaga oziroma digitalne vsebine odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe, in sicer:

 • na elektronski naslov: andreja@angel.si
 • ali s pismom poslanim po pošti na naslov: Zavod za energije, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec.

Potrošnik si lahko s spletne strani prenese obrazec za odstop od pogodbe in ga v roku pošlje ponudniku, ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če je potrošnik blago ali digitalno vsebino, ki je dobavljena na materialnem nosilcu že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ponudniku skupaj s pripadajočo embalažo in dokumentacijo (npr. račun, garancija, ipd.) brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel na svoje stroške dostavi na poslovni naslov prodajalca: Zavod za energije, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec, Slovenija.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vrnjeni znesek torej zajema tudi stroške standardne dostave, ki so bili plačani ob nakupu blaga. V primeru, da je bila izbrana nadstandardna dostava, je ponudnik potrošniku ni dolžan vrniti.

Prejeta plačila vrnemo potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik. V kolikor se z namenom hitrejše povrnitve kupnine strinjate z nakazilom na vaš TRR (brez dodatnih stroškov), to, prosimo, označite na obrazcu ali izjavi, s katerim podate odstopno izjavo. V tem primeru pa potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus ali popust (kot npr. poseben popust ob nakupu kompleta, kombinacije izdelkov, morebitna brezplačna poštnina ob nakupu določenega izdelka ipd.) ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo, saj se kupcu vrne le plačan znesek, uporabniku pa se obenem vrne koriščeni bonus ali promocijska koda.

Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.

Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

V primeru zaporednega ali simultanega uveljavljanja odstopov od pogodbe, iz katerih je razvidna očitna zloraba instituta odstopa od pogodbe, je potrošnik v skladu s splošnimi pravili Obligacijskega zakonika odgovoren za nastalo škodo.

Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je potrošnik izdelek poslal prodajalcu.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, zaradi česar se uporabniku priporoča, da je blago nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži (slednje zlasti zaradi zaščite blaga pred poškodbami v procesu vračila blaga). V izogib morebitnim sporom ter odstopu od pogodbe brez zapletov in potencialnem zmanjšanju vračila kupnine, pri ravnanju z izdelki, pri katerih velja pravica do odstopa (in vračila), upoštevajte ravnanje na naslednji način: (i) previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen in ob vrnitvi izdelka slednjega vrnete v originalni nepoškodovani; (ii) izdelkov, ki ste jih prejeli namerno ne uničujte, z njimi rokujte posebej previdno, saj lahko pride do poškodb in prask; (iii) zaščitno folijo odstranite pazljivo, saj nepazljivo odstranjevanje zaščitnih folij in materialov lahko povzroči poškodbe na izdelku; (iv) na izdelkih ne smejo biti vidne sledi uporabe kot so prah, dlake, praske, madeži, umazanija ipd.

Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne cene blaga na dan nakupa tega blaga.

V primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda je prodajalec upravičen od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar se za posamezni primer ugotavlja posebej.

Možnost odstopa od pogodbe oziroma vračila blaga ne velja v spodnjih primerih:

 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika oziroma je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;
 • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat (kreme, kozmetika, pripomočki za kozmetiko ipd.),
 • za blago, pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • odstop od pogodbe tudi ni mogoč v primeru dobave digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če: (i) je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka, (ii) je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in (iii) je podjetje predložilo potrdilo na papirju ali, če se potrošnik s tem strinja, na drugem trajnem nosilcu.

12. NESKLADNOST BLAGA

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave. Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje subjektivne in objektivne zahteve za skladnost blaga ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Za neskladnost blaga s prodajno pogodbo gre zlasti kadar blago ne izpolnjuje tako imenovanih subjektivnih zahtev, in sicer: (i) ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi; (ii) ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal; (iii) ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,(iv) ni posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je blago neskladno tudi, ko ne izpolnjuje objektivnih zahtev, in sicer blago: (i) ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor; (ii) ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno; (iii) ni dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in (iv) ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da: (1) za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel; (2) je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali (3) javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Blago z digitalnimi elementi je neskladno tudi: če prodajalec ne zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju: (i) ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali (ii) dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali (iii) v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da: (i) je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter (ii) razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.
Digitalna vsebina ali digitalna storitev ni skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar ni v skladu s subjektivnimi zahtevami, kar pomeni, da: (i) ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve; (ii) ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, prodajalec pa je s tem soglašal; (iii) ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve; (iv) ni posodobljeno, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Poleg predhodno navedenega je digitalna vsebina oz. digitalna storitev neskladna tudi ko ne izpolnjuje objektivnih zahtev, in sicer: (i) ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja digitalna vsebina ali digitalna storitev iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor, če tehnični standardi za določen sektor ne obstajajo; (ii) ni dobavljena skupaj z vsemi dodatki in navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno; (iii) ni skladna z morebitno poskusno različico ali predogledom digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki ga je podjetje dalo na razpolago pred sklenitvijo pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ter (iv) ni take količine ter nima značilnosti in zmogljivostnih lastnosti, vključno v zvezi s funkcionalnostjo, združljivostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo, kot so običajne za digitalno vsebino ali digitalno storitev iste vrste in ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje glede na naravo digitalne vsebine ali digitalne storitve in ob upoštevanju javne izjave, podane zlasti pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu podjetja ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če podjetje dokaže, da: (1) za zadevno javno izjavo ni vedelo in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedelo, (2) je bila javna izjava do sklenitve pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali (3) javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup digitalne vsebine ali digitalne storitve.
Posodobitve digitalne vsebine ali digitalne storitve so neskladne, če podjetje ne zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve s pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

13. POSTOPEK UVELJAVLJANJA JAMČEVALNIH ZAHTEVKOV V PRIMERU NESKLADNOSTI

Obvestilo prodajalcu oziroma postopek notifikacije neskladnosti

Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje na naslov: Zavod za energije, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec, Slovenija (kjer je bilo blago kupljeno) ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo. Prav tako lahko potrošnik pošlje obvestilo o neskladnosti preko elektronskega naslova: andreja@angel.si.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v 2 mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost in prodajalcu omogoči, da stvar pregleda oz. da ga pregleda pooblaščeni servis.

Rok

Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar dobavljena. Šteje se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pojavi v roku enega leta od dobave blaga.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi.

V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

14. HIERARHIJA JAMČEVALNIH ZAHTEVKOV, KI JIH IMA NA VOLJO POTROŠNIK

V primeru pravilne notifikacije prodajalca o neskladnosti, je potrošnik, pod pogoji in v vrstnem redu v skladu z ZVPot-1 upravičen, da:
1. Primarno zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga oziroma digitalne vsebine ali digitalne storitve. Zato, da ba bi se vzpostavila skladnost blaga oziroma digitalne vsebine, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če: (i) je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali (ii) izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

2. Sekundarno od prodajalca zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe oziroma pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve in zahteva vračilo plačanega zneska. Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov: (i) prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu z ZVPot-1 oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu z ZVPot-1; (ii) neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost; (iii) narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali (iv) prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

V kolikor se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka.

Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago.

Pravico do uveljavljanja neskladnosti natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Za razmerja, ki jih zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, ne urejajo, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

15. INFORMACIJE O PRITOŽBENEM POSTOPKU

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) si ZZE, ki je lastnik spletne strani, prizadeva za učinkovito reševanje pritožb s strani potrošnikov. Stranka lahko svojo pritožbo vloži: (i) pisno preko elektronskega naslova: andreja@angel.si; (ii) pisno preko poštnih storitev na naslov: Zavod za energije, Šlandrov trg 21, 3310 Žalec, Slovenija; (iii) ustno preko telefona na mobilno št.: 051-326-226 (na zapisnik).

Ustrezno usposobljeno strokovno osebje bo prispelo pritožbo v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 5 dneh preučilo in odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili posredovalo pritožniku na njegov naslov preko elektronske ali navadne pošte.

Zoper na odgovor podjetja na pritožbo ima pritožnik na voljo še pravico do ugovora. Ugovor na pritožbo lahko vloži v 8 dneh od prejema odgovora na pritožbo preko zgoraj opisanih možnosti pritožbe. Podjetje bo v najkasneje 8 dneh stranki poslalo odgovor na ugovor, s čimer bo pritožbeni postopek zaključen. V primeru, da stranka ni zadovoljna z končno razrešitvijo pritožbe, lahko vloži tožbo pri stvarno pristojnem sodišču.

16. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

ZZE skladno z veljavno zakonodajo ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

ZZE, ki upravlja s spletno trgovino kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino in prodajo na območju Republike Slovenije, v skladu z veljavno zakonodajo na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Vse navedeno je v skladu z ZlsRPS, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

17. ZBIRANJE, VAROVANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Kot uporabnike te spletne strani vas obveščamo, da zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili: (i) ob registraciji za spletno nakupovanje (pri čimer zbiramo: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov); (ii) ob spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov); (iii) ob pritožbah, reklamacijah in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, časovni in vsebinski podatki o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa); (iv) ob naročilu na e-novice (elektronski naslov) in na podlagi morebitne vaše izrecne privolitve in samo za namene za katere ste podali privolitev; (v) na podlagi druge izrecne privolitve izključno za namene in glede osebnih podatkov za katere se podali vašo privolitev.

Obvezujemo se, da bodo od vas prejeti osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani ZZE. in morebitnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z najvišjimi standardi varnosti in diskretnosti ter vedno v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vaši osebni podatki so pri nas ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem ali neavtoriziranim dostopom s strani tretjih oseb. Več informacij o varstvu osebnih podatkov ZZE lahko pridobite v zavihku »Pravilnik o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov« dostopno na povezavi:

18. IZKLJUČITEV OZIROMA OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec spletne strani ZZE, se trudi za takojšno in popolnoma pravilno objavo vseh objavljenih podatkov na spletni strani www.andrejanovak.si. S konstantnim spremljanjem pravilnosti delovanja spletne strani, pa lahko kakršna koli tehnična napaka ali tehnični izpad na tehnološki opremi, povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da uporabnik spletne strani meni, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov andreja@angel.si.

ZZE ni odgovoren za občasno nedelovanje strani. Za morebitne napake se vam vnaprej opravičujemo. ZZE si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru očitnih napak. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih pravnih pravilih ali trgovinski praksi ali po namenu strank štejejo za bistvene ter jih ZZE kot stranka, v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe s stranko, vključno z očitnimi napakami v ceni.

19. OPOZORILO

Vsi izdelki in storitve, ki so objavljene na spletni strani, le dopolnjujejo tradicionalne oblike terapevtskih pristopov, svetovanja oziroma zdravljenja in jih nikakor ne morejo nadomestiti!

20. VELJAVNOST POGOJEV POSLOVANJA

Ti pogoji pričnejo veljati dne 21.02.2023 za uporabnike spletne strani in druge uporabnike ali kupce, ki kupijo blago ali storitve na ta ali po tem datumu.

Z uveljavitvijo teh pogojev poslovanja prenehajo veljati vsi prejšnji pogoji poslovanja.

NOVO!

Ne spreglejte delavnice "Harmonizacija odnosa z mamo in obiljem", 08.03.2024

This will close in 0 seconds

Show Buttons
Hide Buttons